GENERALFORSAMLINGs Referat 2021

Helt som vanligt blev J.J. Schaksen valgt til dirigent, endda med akklamationFormand Bo's beretning var rimelig kort da der jo ikke havde været det store at berette om, grundet Coronasituationen, der havde været afholdt få møder i Viffen, 2 -3 på privat initiativ. Der blev udtalt mindeord for Ejner Jensen, samt et VIF-pif.


Samy's regnskab. Dette blev fremlagt i form af bilagsposter fra vor bank, hvor alt går igennem. Regnskabet var gennemgået af revisor Kent Hansen 21/6 2021. Saldoen pr 31/12 2020 udgjorde 21.332,83 inkl. gevinstkontoen 7651.- Varebeholdningen lå på ca. 7000.- kr. Samy vil gerne fortsætte som kasserer, fordi en anden ikke findes, sagde han, men det bliver udført på min måde!VALG TIL BESTYRELSEN: På valg var Formand Bo og kasserer Samy, de modtog begge genvalg, og så blev der sørme klappet. Revisor Kent Hansen blev også genvalgt.Indkomne FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENFORSLAG FRA IB:
Det foreslås, at hvert medlem betaler 200.- kr halvårligt. At dette så afløser den bod på 30 kr ved afbud, sygdom eller arbejdsramte medlemmer. Startende med 2 halvår 2021.

Det vil så årligt indbringe 5200.- kr. Som kompensation for de nævnte ramte grupper.

Dette forslag blev livligt debatteret, men mundede ud i, at forslaget faldt, og praksis bliver fortsat som hidtil.Angående vinkøb til klubben, er det meddelt bestyrelsen, at vi og enkeltmedl. kan købe vor tidl. vinsponsors vin, 25% extra rabat, således at enkeltflaskeprisen kr 139,95, ved 12 flasker kan købes til kr 89,95 minus20% altså 67,50 kr pr flaske, enten Rød, Hvid ell. Rosevin.

Ib blev bedt om at købe foreløbig 12 flasker til den pris.SAMY  forslag til generalforsamling d. 16.8.2021.

Jeg kan mærke en vis utilfredshed vedr. anvendelse af vores penge som vi får om mandagen og udbetaling af gevinster. Jeg synes vi gamle(genn emsnitsalder er over 72 år) bruger vores psykiske energi på en uheldig måde. I vores alder skal vi undgå unødvendige konflikter og have få regler.

Jeg ved at vi mennesker altid oplever konflikter. Det kan ikke undgås men vi kan bruge vores energi på en positiv måde.Hvordan anvender vi indtægter som vi får om mandagen?

Mit forslag nr. 1: Penge fra fælleskassen skal gå til påskefrokost, sommerfest, julefrost, tilskud til medlemmernes runde fødselsdage og bårebuket til vores egen bisættelse. 1 gang om året får vi tilskud til transport for at opleve VIFs 1. holds kamp udenfor Region Hovedstad. Alle andre udgifter skal være uden om mandagsdrengenes kasse.

Herunder blev det hurtigt besluttet, at det er bestyrelsen der bevilger penge til diverse formål.


Ang. gevinster fra Oddset, Eurojackpot og Lotto(OEL): Alle (minus under-tegnede) skal betale indkomst skat af jeres gevinster, Jeg skal ikke betale indkomst af gevinster, ikke pga. mit Singapore pas, men fordi jeg har vinderkupon i hånden. Der blev trukket 15 % i afgift/skat inden jeg får gevinsten. Skat har nogle skarpe regler ang. udbetaling af gevinster.

Der var en del debat under dette emne, det gik på det juridiske aspekt med hensyn til skattefrie udbetalinger af evt. gevinster, da reglerne hidtil har foreskrevet, at det kun er ihændehaveren, af eks. en lottokupon der er skattefri. Det blev derfor besluttet at Schaksen skulle rette skriftlig henvendelse til Danske Spil og Skat, for derved at få helt styr på dette.Mit forslag nr.2: Vi stopper med at spille O&L. Det er surt for alle, især de medlemmer som har spillet i mange år.Vi skal tænke på det positive: kom- sammen , påskefrokost, sommerfest, julefrokost, runde fødselsdage og bårebuket til vores egen bisættelse. Plus tilskud til transport til VIFS udekamp.

Dette er omfattet af forannævnte beslutning.Dirigent Puskas Schaksen, takke for god ro og orden!


OM OS:

 

På den aktive side er det markant største sportslige aktiv i lokalområdet - Vanløse Idræts Forening (VIF)" - mest kendt for et stort antal fodboldspillende mænd, drenge og piger. Tillagt de såkaldte passive medlemmer er der samlet over 1000 kontingent betalende i VIF.      Og dog - VIF er mere end de fodboldspillende medlemmer.

I 1984 fandt en flok friske VIFere - ikke mere aktive medlemmer - på at etablere en Mandagsklub, senere Mandagsdrengene, hvor omdrejningspunktet er Dart.

 

Hver mandag kl. 12 mødes en flok efterhånden ældre herrer med hver sin madpakke i hånden. Denne gourmetpakke nydes alt imens primært weekendens, men også den forgangne uges sportslige oplevelser bliver drøftet højlydt og i munter tone. Politik drøftes sjældent. Det kan grave grøfter.

Efter spisningen suppleret med én øl, én spids samt wienerbrød og en kop kaffe går man over til Dartspillet. Og det er efterhånden en flok skarpe pilekastere, der uge efter uge dyster både med blandede hold, og den ugentlige afdeling af Championatet, der foregår over hele året. I forbindelse med den årlige Julefrokost, hvor der både læses uddrag af Bibelen samt udveksles gaver, kåres bl.a. Årets Champ of The Year, og årets klubmester.

 

Traditioner, der altid er tilknyttet fodboldklubber, hører absolut også til hos Mandagsdrengene. - Påskefrokosten, Sommerfesten samt Julefrokosten ser alle medlemmer med stor glæde frem imod. Også den enkeltes fødselsdag bliver markeret med tale og VIF-hurra. For ikke at glemme hvis et af Mandagsdrengenes medlemmer runder et skarpt hjørne - det koster i form af ekstra flydende plus god mad til alle. Til alle fester og runde fødselsdage, bærer alle Butterfly.

 

Hvordan kommer man i betragtning til Mandagsdrengenes gemakker i Vanløse Idrætsparks lokaler  (se vedtægter nederst på denne side)

- ansøgning ved henvendelse til enten Formand eller Næstformand - gerne i skriftlig form

- det kræver passivt betalt medlemskab af VIF / Vanløse Idræts Forening

- det kræver at man er et kendt ansigt i VIF kredse - som passiv medlem gennem flere år, spiller, leder, træner eller sponsor

- det kræver slutteligt, at medlemsflokken vender tommelfingeren op for ansøgningen.

 

        Mandagsdrengene er ikke bare. Mandagsdrengene er noget helt specielt i 39 år."

________________________________________________________________________