Forside

Hjemmeside-redaktionen modtager relevante eller associaterede oplysninger og fotos i jpg, til siderne  på mail-adressen:

 

info@vif-dart.dk

SIDSTE  NYT

                    

LOTTO-AFDELINGENS

GEVINSTKONTOEN

VAR 22/8 2021 


Optalt af vor Samy

kr. 7.978.50

   (13 mand om at dele,)


SALDO 31/12 kr. 12.579,50___________________________

LÆS VENLIGT DETTE NØJE IGENNEM!

 

En gevinst vundet i et godkendt dansk lotteri er skattefri, men en gevinst kan ikke videregives uden skat eller afgift. I Danmark er lotterier udbudt af Danske Spil, Klasselotteriet, Varelotteriet og Landbrugslotteriet godkendte. Det gælder for eksempel Lotto, Joker, Skrabespil,Oddset,  Keno, Boxen, Trackside og Online Bingo, men altså kun for den, der spiller.

 

Det er anerkendt, at spil kan ske i »spilklubber«.

Skatterådet har i en afgørelse (SKM2017.317.SR) fastslået, at en spilleklub anses for skattemæssigt transparent. Medlemmerne af spilleklubben var derfor ikke skattepligtige af udlodninger fra klubben. Eftersom klubben alene ville benytte sig af spiludbydere og spil, der var omfattet af undtagelsen efter § 1, stk. 3, i lov om afgifter af spil, var foreningens medlemmer ikke skattepligtige af gevinst og tab i forbindelse med indgåelse af væddemål.

Det var oplyst, at der ville alene blive indgået væddemål med spiludbydere, der er godkendte af spillemyndighederne i Danmark. Der var ikke begrænsninger for antal af medlemmer, ligesom der ikke er begrænsning i størrelse af indskud ud over et minimumsindskud per medlem. Det forudsættes, at medlemmerne er fysiske personer, der er bosat i Danmark. Gevinster fordeles forholdsmæssigt blandt medlemmerne i forhold til deres individuelle indskud, i vort tilfælde er det en fjortendedel til hver.

Formanden vil selv være medlem af foreningen på lige fod og vilkår som de øvrige medlemmer. og foreningen udarbejder løbende opgørelse over månedens resultat. Eventuelle gevinster betales direkte til det enkelte medlems konto i forhold til dennes indskud.

Det sker helt automatisk, hver gang der er gevinst. I vinder her hver jeres andel på hver jeres individuelle spilkonto, så I skal ikke betale skat. Spilafgiften er som altid allerede fratrukket gevinsten, når I vinder hos Danske Spil, så alle kan tage deres gevinst lige ned i lommen. Kun formanden kan invitere medlemmer til klubben og kun formanden kan oprette spil«

Hvis en familie spiller sammen rådgiver Danske Spil om, at ejerforholdene til kuponen oplyses til   Danske Spil, inden gevinsten bliver udbetalt. Herefter bliver pengene udbetalt med den procentdel, I oplyser, I hver især har ejet af kuponen. Det kan være, at I har ejet halvdelen hver, og så bliver gevinsten splittet og udbetalt i to dele. Det kan ligeledes være, at forældrene har ejet 80 procent, og at hvert af børnene har ejet 10 procent. I så fald bliver en eventuel gevinst udbetalt efter den fordeling.

Fælles ejerskab skal kunne bevises. Det er en god idé at etablere en spilleklub, og at reglerne heri følges nøje. Et sæt vedtægter kan sikre dette – og samtidig indeholde regler, der har til formål at undgå fristelser i samarbejdet. For eksempel en regel om, at deltagerne ikke spiller privat ved siden af klubben.

 

Spilleregler er nu foretaget, og lægges hermed til tilpasning/rettelser m.v. for senere godkendelse,

venligst ib helge.

 

 

 

Under ny opbygning! TRIER's Kæledække blev nr 2, ved det store Dartstævne i Forum

Men han brændte inde med billetter for 2500 kr !!!!!!!

NYT ÆRESMEDLEM i 2020    Henning Rechendorff Møller,


afgående formand for Mandagsdrengene blev ved årets generalforsamling udnævnt til Æresmedlem, og modtog diplom på dette, Møller blev behørigt hyldet for sin mangeårige indsats i klubben.


Bo Terkelsen blev ved samme GF, valgt til ny formand for Mandagsdrengene.


Betyrelsen består nu af: Formand Bo Terkelsen,

Kasserer Samy Visvanathan & Carsten Johansen


Nærbillede af Carsten Johansens klubmester-statuette, med denne følger et klubmesterdiplom.

2019 mestrene LB Henrik Andesen og Carsten Johansen, P.hd. De kæmpede det meste af året om Champtitlen, indtil Carsten fik slem skulderskade.

PERSON-GALLERI  & DATA herunder

Her er alle "Mandagsdrengene" foreviget 13. december 2019, dog mangler klubbens Æresmedlem tidligere landsholdspiller, Ejner Jensen**.

Bagerst fra højre, Kent "STORE" Hansen*, Kaj Munck, Ib Helge.

I midterste række fra højre, Mogens Raahauge Madsen*, tidligere VIF formand "Puskas" Jens Jørgen Schaksen,* "LB"Henrik Hvidt Andersen*,

Torben Rylander, Per Trier Larsen.


Forrest fra højre, formand Bo Terkelsen*, næstformand Carsten Johansen*, tidl. formand,nu æresmedlem Henning Møller Rechendorff*, tidl. VIF formand Keld Ventrup, kassemester Samy Visvanathan.                                                                                                           

Forklaring: To stjerner** tidl landsholdspiller, een stjerne* tidliger spiller i VIF.   

1929 - 2020

Værsgo' her er LIDT AF HVERT...........

KOMMUNIKATIONSLISTEN

Direkte links, klik i logo

til deres hjemmeside

HUSK! Det er her vi

handler DART artikler!!

Winery 
7089 Riddoch Highway, Padthaway
South Australia 5271
www.lcw.net.au 30 11  292     518   440    308  428    324  412    350    330    398    374   310   302


07 12  297     545   453    329  451    325  429    357    333    413    393   319   313


Sæsonen er SLUT, som sædvanligt blev Henrik LB Andersen IGEN SUVERÆN CHAMP OF THE YEAR, 2020

 


NYT & lidt af hvert

Mister 180